کلیدواژه‌ها = بازاریابی سبز
مرور نظام مند پیامدهای سبزنُمایی

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 71-100

10.52547/jbmp.2023.227369.1343

مهسا جندقی؛ محمود نادری بنی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ مهدی سبک رو


تاثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 137-155

10.52547/jbmp.19.41.137

دکتر حامد آرامش؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالناصر درخشان