کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
بررسی تأثیر بازاریابی حسی بر جذب و حفظ مشتریان قهوه در کافی‌شاپ‌ها: نقش تعدیل‌گر هویت قومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.48308/jbmp.2024.235029.1586

میلاد فرزانه کهنه شهری؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ قاسم زارعی؛ سمیه صائب نیا


واکاوی مفهوم مسئولیت اجتماعی دیجیتال: بررسی عملکرد کسب‌وکارهای ایرانی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 128-155

10.52547/jbmp.21.50.128

بهاره عابدین؛ سحر مهدی پور پیجا؛ آرزو حسین زاده؛ حمیده هنرمند حقیقی