نویسنده = علی دیواندری
ارائه چهارچوبی برای مدلسازی بانکداری شرکتی در ایران

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

تینا باقری؛ علی دیواندری؛ سید رضا سید جوادین


رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 125-140

علی حیدری؛ علی دیواندری؛ سید محمد اعرابی؛ نادر سید کلالی


ارائه الگوی هویت شرکتی بانک

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 13-28

طهمورث حسنقلی‌پور؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مجتبی براری


کاربرد نظریه روانشناسی سازه‏های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 13-29

محسن نظری؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده؛ اشکان الهیاری