نویسنده = نورمحمد یعقوبی
تاثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 137-155

10.52547/jbmp.19.41.137

دکتر حامد آرامش؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالناصر درخشان


مطالعه پیشران‌ها و راهبردهای بازاریابی آنلاین در توسعه صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان

دوره 18، شماره 37، خرداد 1398

10.29252/jbmp.18.37.121

دکتر حامد آرامش؛ نورمحمد یعقوبی؛ نجمه مهدی بیگی؛ مریم گرگیچ


شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

نورمحمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ رؤیا شاکری