نویسنده = سید جعفر زنوزی
بررسی تأثیر بازارگرایی بیش‌فعالانه بر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با نقش میانجی بازارسازی

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 111-130

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ سید جعفر زنوزی؛ شهره حیدری


طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 49-65

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 63-78

ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی