نویسنده = امیر خانلری
تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 33-47

سعید شیر کوند؛ امیر خانلری؛ مهسا حسینی


شناسایی الزام‌های مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان کالاهای تند‌مصرف در حوزه بازاریابی

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 27-44

محمود محمدیان؛ زهره دهدستی شاهرخ؛ امیر خانلری؛ بهاره ظهوری


درک تصویر برند با استفاده از روش استخراج استعاره‌های زالتمن

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 155-170

رویا شاکری؛ امیر خانلری


تدوین الگوی مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه‌های ایران

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 69-84

بابک سهرابی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ امیر خانلری؛ سید وحید اسکویی