نویسنده = منیژه قره‌چه
الگوسازی مسیری ساختاری رابطه قابلیت های پویا و پویایی محیطی

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 85-103

مریم نکوئی‌زاده؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی‌کریمی


الگوی اثربخشی تبلیغات و دارایی‌های بازاریابی برعملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 31-48

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ محمد اسماعیل فدایی‌نژاد؛ منیژه قره‌چه؛ کسری سعدمحمدی


توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم‌های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته‌ای

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 67-86

سید محمود حسینی؛ علی رضائیان؛ منیژه قره‌چه


بررسی نقش سبکهای تصمیم گیری مصرف کننده بر فرآیند خرید در میان بانوان شاغل

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 49-66

منیژه قره‌چه؛ الهام السادات میرهاشمی