کلیدواژه‌ها = شرکت های کوچک و متوسط
ارایه الگوی بین المللی شدن زودهنگام شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی در ایران

دوره 19، شماره 42، مرداد 1399، صفحه 87-108

10.52547/jbmp.19.42.87

سهیل پیرفکر؛ علی داوری؛ یوسف وکیلی؛ احمد راه چمنی


طراحی الگوی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد رفتاری مدیران در ایران

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 101-120

هاجر معیری فرد؛ سید مهدی جلالی؛ صمد کریم زاده


مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ امیر رضا کنجکاو منفرد