کلیدواژه‌ها = اعتماد به برند
داستان‌سُرایی برند و اعتماد به برند با تمرکز بر نقش میانجی اصالت برند

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 169-201

10.52547/jbmp.21.49.169

مجید فانی؛ سیده معصومه غمخواری؛ محمدامین ترابی


تأثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند

دوره 15، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 137-153

ابوالحسن حسینی؛ میثم شیر خدایی؛ سعید سعیدی


عشق به برند: مطالعه تجربی مصرف‏کنندگان ایرانی

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 87-106

میثم شیرخدایی؛ زهرا نبی زاده