کلیدواژه‌ها = رسانه‌های اجتماعی
واکاوی مفهوم مسئولیت اجتماعی دیجیتال: بررسی عملکرد کسب‌وکارهای ایرانی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 128-155

10.52547/jbmp.21.50.128

بهاره عابدین؛ سحر مهدی پور پیجا؛ آرزو حسین زاده؛ حمیده هنرمند حقیقی


نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی (رویکرد فراترکیب)

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 13-36

10.52547/jbmp.21.49.13

مهدی حسین پور؛ یوسف محمدی‌فر؛ عطیه خدایی


ارائه چارچوبی برای تبیین نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت تجربه مشتری صنعت هتلداری: مرور نظام‌مند مبانی نظری

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 13-39

10.52547/jbmp.19.43.13

سمانه رحیمیان؛ مهدی شامی‌زنجانی؛ امیر مانیان؛ محمدرحیم اسفیدانی