نویسنده = محسن اکبری
شناسایی مفهوم اعتماد مشتری به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین: توسعه‌ی مدل با نظریه داده‌بنیاد

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 92-119

10.52547/jbmp.20.45.92

حجت نجاتی رشت‌آبادی؛ محسن اکبری؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی


بررسی تأثیر صمیمیت در شکل‌گیری نیات رفتاری مشتریان بیمه نسبت به خدمات جدید: نقش میانجی باور و نگرش

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 171-196

10.29252/jbmp.19.43.171

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه‌های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 57-73

نرگس دل افروز؛ محسن اکبری؛ یلدا رحمتی؛ محمد رضا تقی زاده جوشری


مدل عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

محسن اکبری؛ محمود مرادی؛ مهسا فرخنده؛ نیما مومن


تفاوت بین زنان و مردان در جبران هدیه دریافتی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 123-139

10.29252/jbmp.15.26.123

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور؛ معصومه حدادی


نقش قابلیت‌های پویا در خلق مزیت رقابتی

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 107-122

10.29252/jbmp.12.16.107

محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده