نویسنده = احمد روستا
توسعه الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 79-100

10.52547/jbmp.19.41.79

حمیدرضا پورمیرزا؛ احمد روستا؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمدعلی عبدالوند


الگوی عوامل بازدارنده جابجایی مشتری جهت افزایش وفاداری

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 31-48

میترا مهاجری؛ احمد روستا؛ محمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده


الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

شهریار عزیزی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ احمد روستا


ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

طهمورث حسنقلی پور؛ سیدرضا سید جوادین؛ احمد روستا؛ امیر خانلری