نویسنده = محمدرضا حمیدی زاده
بررسی تأثیر مالکیت بر اتخاذ راهبرد تنوع بخشی بنگاه

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 13-30

منیره پناهی؛ سید محمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده


طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ ناصر یزدانی؛ اکبر عالم تبریز؛ غلامحسین خورشیدی


طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

محمدرضا حمیدی زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ سید مهدی جلالی