نویسنده = سید ابوالفضل ابوالفضلی
طراحی مدل عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتری و پیامدهای آن در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 95-123

10.52547/jbmp.21.49.95

فروغ پورواحدی؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ مهران رضوانی؛ نیلوفر میرسپاسی


بررسی تأثیر بازارگرایی بیش‌فعالانه بر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با نقش میانجی بازارسازی

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 111-130

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ سید جعفر زنوزی؛ شهره حیدری


نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 63-78

ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 123-139

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ علی رضائیان