نویسنده = جمشید سالار
طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 49-65

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 63-78

ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 123-139

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ علی رضائیان


طراحی الگوی ارتباط بازار مداری، یادگیری مداری و نوآوری مداری و عملکرد شر کت های مواد غذایی در بورس

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

سید محمود حسینی؛ نسرین جزنی؛ هوشنگ اسدالهی؛ جمشید سالار