نویسنده = شهریار عزیزی
طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 31-52

هادی کمیلی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهمن حاجی‌پور؛ شهریار عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی


تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

محمد جواد قربانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ شهریار عزیزی


ارائه الگوی توسعه خدمات جدید در نظام بانکی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 177-197

شهریار عزیزی؛ محسن امینیان صومعه کوچک


هم خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره ای

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی کاپک


سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

نسرین جزنی؛ شهریار عزیزی؛ عسگر حلوایی