کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تاثیر مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی و موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 123-139

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ المیرا کریم‌نژاد


تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرو

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

حسن فارسیجانی؛ کامران فیضی؛ محسن شفیعی نیک آبادی


مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ امیر رضا کنجکاو منفرد


با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ احمد طیبی طلوع