کلیدواژه‌ها = اعتماد
ارزیابی اعتماد مصرف‌کننده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای (مورد مطالعه: فروشگاه شهروند)

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 13-30

عباسعلی حاجی کریمی؛ ثنا حاجی صفار کرمانی


تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

علیرضا مؤتمنی؛ هادی مرادی؛ مین همتی