کلیدواژه‌ها = تبلیغات
تحلیل نقادانه شش دهه مطالعات راجع به کمپین تبلیغاتی

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.110

زینب زمانی؛ محمد علی بابایی زکلیکی


رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 138-156

رقیه هشیوار؛ رضا اسماعیل‌پور؛ رقیه قاسم خانی؛ محمود مرادی


تأثیر تبلیغات و ترفیع های فروش بر ارزش ویژه برند در جهت افزایش وفاداری مشتریان

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 107-122

سعید سعیدا اردکانی؛ ندا جهانبازی


عوامل موثر بر نگرش تعمیم برند و تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 159-174

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ زینب زارع‌پور


مخارج تبلیغات و ارزش بازار

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

رضوان حجازی؛ فرزانه حیدرپور؛ مهشید حسن زاده