کلیدواژه‌ها = شخصیت برند
تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 33-47

سعید شیر کوند؛ امیر خانلری؛ مهسا حسینی


بررسی عامل میانجی اشتیاق برند در تأثیر شخصیت برند بر وفاداری برند

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 103-116

علی صنایعی؛ سید مهدی میرمهدی*؛ رضا صالح زاده*** چکیده


هم خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره ای

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی کاپک