کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف‌کننده
ارائه الگوی رفتار پیش از خرید مصرف‌کننده

دوره 20، شماره 46، مرداد 1400، صفحه 168-192

10.52547/jbmp.20.46.168

محمد سعیدی؛ عباس عباسی؛ علیرضا امینی


تأثیر تبلیغات توصیه‌ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 49-67

محمد رضا حمیدی‌زاده؛ منیژه قره چه؛ اکرم هادی‌زاده مقدم؛ سیروس سلیمی‌پور****