نویسنده = مرتضی ملکی مین باش رزگاه
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 120-148

10.29252/jbmp.2021.220280.1012

معین کلوشانی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


3. خوشه بندی تطبیقی چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت های صنایع غذایی با رویکرد متن کاوی

دوره 16، شماره 32، زمستان 1396

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ امید افشاری زاده جعفری