نویسنده = غلامحسین خورشیدی
تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش تعدیلی رکود دانش

دوره 15، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 13-31

عباسعلی حاجی کریمی؛ غلامحسین خورشیدی


بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبز

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

غلامحسین خورشیدی؛ علی حسین زاده


طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ ناصر یزدانی؛ اکبر عالم تبریز؛ غلامحسین خورشیدی


برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

غلامحسین خورشیدی؛ اصغر عارفی؛ علی فیاضی آزاد