کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی- مورد مطالعه: شبکه‌های توزیع محصولات تند گردش

دوره 17، شماره 35، آذر 1397

علیرضا محمدی انار؛ وحید ناصحی فر؛ وحید ناصحی فر؛ محمود محمدیان


رتبه بندی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در نمایشگاه

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 83-102

یاسر سبحانی فرد؛ سعید چراغعلی؛ سید محمد حسین حسینی؛ سید محمد مهدی مهدی خواه


عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر در صنعت بیمه

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 111-124

سید مهدی جلالی؛ اعظم منصوری


شناسایی و اولویت‌بندی انتظارهای دانشجویی از خدمات بانکی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 33-50

منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی


نقش بازاریابی داخلی در کیفیت خدمات

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 141-158

محمد حقیقی؛ مهدی یزدان‌شناس؛ جاوید باستانی‌پور مقدم


طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

میرزا حسن حسینی؛ سمیه قادری