کلیدواژه‌ها = برند
تبیین و تحلیل ذهنیت شناختی انسان‌انگاری برند در کسب وکارهای نوپا

دوره 22، شماره 55، آذر 1402

10.48308/jbmp.2024.234644.1580

عبداله ساعدی؛ مینا حسینی؛ مریم جوانمرد


شناسایی ابعاد تعالی برند با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: صنعت کالاهای تند مصرف)

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 13-48

10.48308/jbmp.2023.103189

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی


ارائه مدل هویت برند و عوامل مؤثر بر آن: مورد‌کاوی صنعت ارتباطات داده

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397

محمد رحیم اسفیدانی؛ علی حاجی محمد علی


طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397

زهرا برزگرترمی؛ سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا


ارائه مدلی جهت تعیین ارزش برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 71-90

موسی رحیمی؛ مجید محمدشفیعی؛ آذرنوش انصاری طادی؛ محمود بت شکن


الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‎های چابک ایرانی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 13-30

بابک مرادی؛ نسرین جزنی؛ اکبر عالم تبریز؛ اکرم هادیزاده مقدم*


توسعه الگوی ارزش ویژه برند خدمات بانکداری: موردمطالعه شعب بانک سپه

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 31-48

پری احدی؛ علی صنایعی؛ علی شائمی


برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

غلامحسین خورشیدی؛ اصغر عارفی؛ علی فیاضی آزاد