کلیدواژه‌ها = نگرش
بررسی تأثیر صمیمیت در شکل‌گیری نیات رفتاری مشتریان بیمه نسبت به خدمات جدید: نقش میانجی باور و نگرش

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 171-196

10.29252/jbmp.19.43.171

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


تأثیر ریسک ادراک‌شده‌ بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 51-71

محمد رضا حمیدی زاده


الگوی عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 48-68

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ قاسم بخشنده


عوامل مؤثر بر قصد تعویض خودرو توسط مصرف کنندگان: کاربرد نظریه عمل سنجیده شده

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی؛ عبدالنبی کمالی