کلیدواژه‌ها = آمیخته بازاریابی
شناسایی زمینه‌های کاربرد کلان داده در بازاریابی

دوره 20، شماره 47، آبان 1400، صفحه 64-87

10.52547/jbmp.20.47.64

صبا عبدیان؛ , معصومه حسین زاده شهری؛ , آمنه خدیور


ارائه مدل آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 119-136

10.52547/jbmp.19.41.119

محمد پیاهور؛ مهدی کریمی زند؛ غلامرضا عسگری


نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه سازی خودرو

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

بهرام رنجبریان؛ امیر صادقی؛ محمود غلامی کرین؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

سید محمود حسینی؛ مریم نکوئی زاده؛ مریم مخزن قدیمی


مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

سید حمید خداداد حسینی؛ امیر محمد گلابی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهران رضوانی