موضوعات = رفتار مصرف کننده
طراحی الگوی تحلیل رفتار خرید مشتریان تحت تأثیر محرک‌های حسی محیطی با تمرکز بر اصول بازاریابی حسی: مورد مطالعه کافی‌شاپ‌های شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/jbmp.2024.232132.1523

علیرضا عندلیب؛ حسن قربانی دینانی؛ محمود نادری بنی


بررسی مدیریت کلان داده‌ها و تاثیر آن بر رضایت مشتریان و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402

10.48308/jbmp.2023.103544

راحیل کردحیدری؛ علی قاسمیان صاحبی؛ محمد حسین کیانی گهر؛ نگین سنگری


تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 49-71

10.48308/jbmp.2023.103418

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


خوانش لاکانی از میل مصرف‌کننده در ساحت‌های خیالی و نمادین

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 113-147

10.48308/jbmp.2023.103520

مهدی خادمی گراشی؛ حسین علی پور؛ مسعود چیت ساز


بازی وارسازی و نقش آن در تمایل به خرید مشتریان در صنعت بیمه

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 175-195

10.48308/jbmp.2023.103641

مرتضی موقر؛ ابوالحسن حسینی؛ مژگان باقری


پیشایندهای وفاداری کاربران در پلتفرم‌ها از دیدگاه اثرات شبکه

دوره 21، شماره 52، بهمن 1401، صفحه 63-85

10.52547/jbmp.2023.230786.1468

معصومه حسین زاده شهری؛ پریسا منصوری نظرقلی؛ مائده قاسمی


استراتژی بیش‌فروشی و قصد خرید مجدد مصرف‌کننده بر اساس نظریه چشم‌داشت

دوره 21، شماره 52، بهمن 1401، صفحه 154-175

10.52547/jbmp.2023.231280.1488

محمد حسین کیانی گهر؛ راحیل کردحیدری؛ نگین سنگری