نویسنده = هاشم آقازاده
نقشها و مداخلات ستاد مرکزی در کسبوکارهای تابعه: مروری نظاممند

دوره 18، شماره 37، خرداد 1398

10.29252/jbmp.18.37.13

محمدعلی فلاح؛ علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ سیدمحمد اعرابی


الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 67-87

هاشم اقازاده؛ ایمان احمدی


بازاریابی سیاسی و انصراف از دریافت یارانه نقدی

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 13-26

هاشم اقازا ده؛ داریوش طهماسبی اقبلاغی؛ علی ابدالی


طراحی الگوی عمل اخلاقی در نظام بازاریابی (مطالعه موردی: فروش شخصی)

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 107-122

مجید قلی مطلق؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی


بررسی تأثیر ابعاد بصری اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

هاشم آقازاده؛ محمد حقیقی؛ الهام ابراهیمی