نویسنده = منیژه قره چه
شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی (مطالعه نظری و تجربی در شرکت های منتخب ایرانی)

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 13-30

سید محمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ منیژه قره چه؛ هوشنگ نظامی وند چگینی


الگوی گونه‌شناسی رهیافت‌های کلان سازمان‌ها در تخصیص منابع بازاریابی

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 93-109

بهمن حاجی پور؛ منیژه قره چه؛ مصطفی محمدی


تأثیر تبلیغات توصیه‌ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 49-67

محمد رضا حمیدی‌زاده؛ منیژه قره چه؛ اکرم هادی‌زاده مقدم؛ سیروس سلیمی‌پور****


نقش تعهد عاطفی و تعهد مستمر در اثرگذاری ادراک مشتری بر قصد خرید مجدد

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 87-101

مجید مومن؛ منیژه قره چه؛ رضا قنبرزاده ****


بررسی اثر تعدیل کننده جنسیت بر قصد خرید اینترنتی

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

منیژه قره چه؛ محمد مقدسی؛ سید حمیدرضا عظیمی