کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
بررسی مدیریت کلان داده‌ها و تاثیر آن بر رضایت مشتریان و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران

دوره 22، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 13-46

10.48308/jbmp.2023.103544

راحیل کردحیدری؛ علی قاسمیان صاحبی؛ محمد حسین کیانی گهر؛ نگین سنگری


طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 49-65

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 177-193

علی بنیادی نائینی؛ سیروس امیر قدسی؛ ندا خیبری


نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 63-78

ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها: نقش میانجی بازارگرایی

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 29-47

عادل آذر؛ محّمدرضا تقی زاده جورشری؛ محمد تأخیره


ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 123-139

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ علی رضائیان


اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ مورد مطالعه: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 159-176

سعید سعیدا اردکانی