کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 5
1. ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت روغن کِشی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 41-63

10.29252/jbmp.2021.217502.0

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ وحید نورنژادونوش


2. طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397

زهرا برزگرترمی؛ سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا


3. فهم چرایی بروز تغییرات استراتژیک از منظر فرآیند ساخت دستور کار در سازمان

دوره 17، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 131-156

بهاره عابدین؛ اسد ا.. کرد نائیج


4. ارائه الگوی توسعه خدمات جدید در نظام بانکی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 18، بهار 1393، صفحه 177-197

شهریار عزیزی؛ محسن امینیان صومعه کوچک


5. ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران

دوره 10، شماره 7، تابستان 1390

جلیل دلخواه؛ اصغر مشبکی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خدادادحسینی