کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
شناسایی ابعاد تعالی برند با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: صنعت کالاهای تند مصرف)

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 13-48

10.48308/jbmp.2023.103189

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی


شناسایی پیشایندهای هم آفرینی ارزش در استارت آپ های اقتصاد اشتراکی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 37-70

10.52547/jbmp.21.49.37

دکتر اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی؛ فاطمه اصغری گودرزی


شناسایی الزام‌های مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان کالاهای تند‌مصرف در حوزه بازاریابی

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 27-44

محمود محمدیان؛ زهره دهدستی شاهرخ؛ امیر خانلری؛ بهاره ظهوری