نویسنده = حمیدرضا یزدانی
تأثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند در گروه محصولات با درگیری کم و زیاد

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 141-158

میراحمد امیرشاهی؛ سمانه پارسا؛ حمیدرضا یزدانی


تأثیر ارزش های برند بر عملکرد رابطه در بازارهای B2B (مطالعه موردی: شرکت شاتل)

دوره 10، شماره 9، اسفند 1390

منیژه حقیقی نسب؛ حمیدرضا یزدانی؛ الهام مرادی


بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

حمیدرضا یزدانی؛ محمدرضا کاظمی نجف آبادی؛ غلامرضا سلیمی