نویسنده = دکتر اکبر عالم تبریز
طراحی مدل کسب و پایدار در بانک‌های توسعه‌ای با محوریت اقتصاد مقاومتی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 156-182

10.52547/jbmp.21.50.156

اکبر عالم تبریز؛ طاهره دنیائی؛ سجاد شکوهیار


طراحی مدل جامع برندسازی رابطه مند در صنعت بانکداری در ایران

دوره 18، شماره 39، آذر 1398

10.29252/jbmp.18.39.33

حسن عباس زاده؛ دکتر اکبر عالم تبریز؛ دکتر منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی


الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‎های چابک ایرانی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 13-30

بابک مرادی؛ نسرین جزنی؛ اکبر عالم تبریز؛ اکرم هادیزاده مقدم*


طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

محمدرضا حمیدی زاده؛ ناصر یزدانی؛ اکبر عالم تبریز؛ غلامحسین خورشیدی


تبیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

نسرین جزنی؛ سیدمحمد باقری؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ اکبر عالم تبریز