کلیدواژه‌ها = رضایت مشتری
عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر در صنعت بیمه

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 111-124

سید مهدی جلالی؛ اعظم منصوری


تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 177-193

علی بنیادی نائینی؛ سیروس امیر قدسی؛ ندا خیبری


اثر ادراک مشتریان از کیفیت پایگاه اینترنتی بر رضایت و تمایل به استفاده

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 89-105

بهرام رنجبریان؛ اذر نوش انصاری


الگوی نظام‌مند افزایش سودآوری ازطریق مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 117-137

علیرضا مؤتمنی؛ عباسعلی رستگار؛ امین همتی


الگوی عوامل بازدارنده جابجایی مشتری جهت افزایش وفاداری

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 31-48

میترا مهاجری؛ احمد روستا؛ محمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده