کلیدواژه‌ها = عملکرد صادراتی
نقش میانجی کارآفرینی صادراتی در تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 73-90

عباسعلی رستگار؛ عاطفه شعبانی


الگوی تأثیر سبک بازاریابی و نظام‌های محیطی بازاریابی بر عملکرد صادراتی

دوره 15، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 105-120

عبدالحسین کرمپور؛ امیر وحید مقدم


اولویت‌بندی عوامل مؤثر برعملکرد صادراتی بنگاه‌های صادرکننده تجهیزات ورزشی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 141-159

رضا محمد کاظمی؛ ابوالفضل صولتی؛ الهه کیانی


تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 87-105

بهمن حاجی پور؛ فرج الله رحیمی