کلیدواژه‌ها = ارزش ویژه برند
نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و رویکرد پارادایم رابطه‌گرایی در طراحی مدل ارزش ویژه‌ برند

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 184-217

10.52547/jbmp.2023.230585.1461

زهرا رزمی؛ پیوند میرزائیان خمسه؛ مرضیه سلطانی تاج آبادی


شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه‌های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 57-73

نرگس دل افروز؛ محسن اکبری؛ یلدا رحمتی؛ محمد رضا تقی زاده جوشری


ارائه الگوی موقعیت برند و تأثیر آن بر برتری قیمتی در صنعت لوازم‌خانگی با تمرکز بر نقش میانجی ارزش ویژه برند

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 117-138

10.52547/jbmp.2020.103516

عفت السادات محبوبی رنانی؛ سید فتح اله امیری عقدایی؛ مجید محمد شفیعی؛ آذرنوش انصاری


تأثیر شهروندی شرکتی بر وفاداری مشتریان و تبلیغات توصیه‌ای

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 179-196

مرتضی سلطانی؛ محد رحیم اسفیدانی


تأثیر تصویر کشور مبدأ و تلاش‌های بازاریابی در ارزش ویژه خرده‌فروشی برند

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 79-96

علیرضا کاملی؛ حمید رضا یزدانی؛ نادر سید امیری


توسعه الگوی ارزش ویژه برند خدمات بانکداری: موردمطالعه شعب بانک سپه

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 31-48

پری احدی؛ علی صنایعی؛ علی شائمی


شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصویرسازمانی با رویکرد تحقیق آمیخته

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

علی علی دیواندری؛ اشکان الهیاری؛ مجتبی براری