کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی‌های محوری پلتفرم‌های پوشاک برتر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.48308/jbmp.2024.235257.1594

شهرام خلیل نژاد


هدف گم شده: معمای مزیت رقابتی و عملکرد مالی

دوره 17، شماره 35، آذر 1397

پگاه محمدی؛ سعید فتحی؛ علی کاظمی


راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 13-30

منیژه قره چه؛ احمد روستا؛ مسعود جاویدانی


تبیین الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی: رویکرد مبتنی بر قابلیت‌ها

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 13-28

منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ وحید مکی‌زاده


تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 31-48

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج


نقش قابلیت‌های پویا در خلق مزیت رقابتی

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 107-122

10.29252/jbmp.12.16.107

محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده


بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

حسین رضایی دولت آبادی؛ زهرا زینلی؛ زهرا شکرچی زاده