کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط با مشتری
طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کاهش ناهنجاری پس از خرید در صنعت خودروسازی ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 59-78

10.52547/jbmp.19.41.59

مجتبی محمدی پور؛ عبدالله نعامی؛ ناصر آزاد؛ عادل فاطمی


تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 177-193

علی بنیادی نائینی؛ سیروس امیر قدسی؛ ندا خیبری


الگوی نظام‌مند افزایش سودآوری ازطریق مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 117-137

علیرضا مؤتمنی؛ عباسعلی رستگار؛ امین همتی


تاثیر مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی و موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 123-139

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ المیرا کریم‌نژاد


تدوین الگوی مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه‌های ایران

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 69-84

بابک سهرابی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ امیر خانلری؛ سید وحید اسکویی


الگوی مدیریت ارتباط با مشتری حکیمانه مبتنی بر نهج البلاغه

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 13-30

محمود غلامی کرین؛ بهرام رنجبریان؛ سید محسن علامه؛ مجید رشیدکابلی؛ حسن چهارمحالی


ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

طهمورث حسنقلی پور؛ سیدرضا سید جوادین؛ احمد روستا؛ امیر خانلری


با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ احمد طیبی طلوع