کلیدواژه‌ها = بازاریابی
روایت‎پژوهی تجربه پژوهش‎گران بازاریابی شناختی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 48، دی 1400، صفحه 43-60

10.52547/jbmp.20.48.43

کبری بخشی زاده برج؛ محمدصالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی


ارائه مدل آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 119-136

10.52547/jbmp.19.41.119

محمد پیاهور؛ مهدی کریمی زند؛ غلامرضا عسگری


تأثیر تصویر کشور مبدأ و تلاش‌های بازاریابی در ارزش ویژه خرده‌فروشی برند

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 79-96

علیرضا کاملی؛ حمید رضا یزدانی؛ نادر سید امیری


ارتباط توزیع قدرت میان واحدهای بازاریابی و فروش با عملکرد تجاری

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 105-122

مصطفی قاضی‏ زاده؛ عبدالرضا بیگی‏ نیا؛ رقیه روشن‏ قیاسی


طراحی الگوی عمل اخلاقی در نظام بازاریابی (مطالعه موردی: فروش شخصی)

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 107-122

مجید قلی مطلق؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی


تحلیل محتوی و استنادی مقاله‌های علمی پژوهشی بازاریابی در ایران

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 141-158

مهدی خادمی گراشی؛ سید محمدصادق اسحاقی؛ محمدابراهیم خسروی


نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه سازی خودرو

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

بهرام رنجبریان؛ امیر صادقی؛ محمود غلامی کرین؛ مصطفی لطفی جلال آبادی