دوره و شماره: دوره 13، شماره 21، زمستان 1393 
1. کاربرد نظریه روانشناسی سازه‏های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند

صفحه 13-29

محسن نظری؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده؛ اشکان الهیاری


2. الگوی اثربخشی تبلیغات و دارایی‌های بازاریابی برعملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 31-48

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ محمد اسماعیل فدایی‌نژاد؛ منیژه قره‌چه؛ کسری سعدمحمدی


6. تاثیر مسئولیت اجتماعی بر طنین برند داخلی سازمان

صفحه 107-122

نسرین جزنی؛ ابوالفضل براتی؛ وحید پارسامهر


7. تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی

صفحه 123-140

امیر کارگر سامانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ سید مسعود موسوی شفایی


8. نقش بازاریابی داخلی در کیفیت خدمات

صفحه 141-158

محمد حقیقی؛ مهدی یزدان‌شناس؛ جاوید باستانی‌پور مقدم