دوره و شماره: دوره 13، شماره 19، شهریور 1393 
الگوی مدیریت ارتباط با مشتری حکیمانه مبتنی بر نهج البلاغه

صفحه 13-30

محمود غلامی کرین؛ بهرام رنجبریان؛ سید محسن علامه؛ مجید رشیدکابلی؛ حسن چهارمحالی


الگوی عوامل بازدارنده جابجایی مشتری جهت افزایش وفاداری

صفحه 31-48

میترا مهاجری؛ احمد روستا؛ محمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده


قدرت، قدرت جبرانی و قابلیت جایگزینی در کانال های بازاریابی: مطالعه موردی، هنر - صنعت فرش دستباف ایران

صفحه 87-106

شهریار محسنین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ حمید‌رضا حسن‌زاده کریم آباد؛ حسین خنیفر


شناسایی و طبقه بندی ویژگی های فروشندگان لوازم خانگی بر اساس نظر مشتریان

صفحه 107-122

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی