دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، اسفند 1395 
بازاریابی سیاسی و انصراف از دریافت یارانه نقدی

صفحه 13-26

هاشم اقازا ده؛ داریوش طهماسبی اقبلاغی؛ علی ابدالی


تأثیر عوامل نهادی بر عملکرد پایدار بنگاه‌ها

صفحه 81-100

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور؛ میلاد هوشمند چایجانی