دوره و شماره: دوره 17، شماره 36، زمستان 1397 
3. شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه‌های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری

نرگس دل افروز؛ محسن اکبری؛ یلدا رحمتی؛ محمد رضا تقی زاده جوشری


5. مرور نظام‌‌‌مند مبانی نظری مدل‌های تجارت ‌اجتماعی

صفحه 95-117

محمدحسن مبارکی؛ بابک ضیاء؛ کمال سخدری؛ مصطفی شاه‌بوداغیان


7. طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

زهرا برزگرترمی؛ سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا