دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1389 
2. مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ امیر رضا کنجکاو منفرد


4. ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد

شمس الدین ناظمی؛ سعید مرتضوی؛ حسن جعفریانی


6. مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی

سید حمید خداداد حسینی؛ امیر محمد گلابی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهران رضوانی