دوره و شماره: دوره 11، شماره 11، شهریور 1391 
نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه سازی خودرو

بهرام رنجبریان؛ امیر صادقی؛ محمود غلامی کرین؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند سبز

اکرم هادیزاه مقدم؛ شهرام جمالی کاپک؛ سیدحسین موسوی