دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، خرداد 1399 
توسعه الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

صفحه 79-100

10.52547/jbmp.19.41.79

حمیدرضا پورمیرزا؛ احمد روستا؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمدعلی عبدالوند


تاثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 137-155

10.52547/jbmp.19.41.137

دکتر حامد آرامش؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالناصر درخشان