دوره و شماره: دوره 14، شماره 22، بهار 1394 
1. تبیین الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی: رویکرد مبتنی بر قابلیت‌ها

صفحه 13-28

منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ وحید مکی‌زاده


3. تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه

صفحه 49-67

هانی اربابی؛ حسن دانایی‌فرد؛ محمدحسین صبحیه؛ سید محمد اعرابی


4. تدوین الگوی مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه‌های ایران

صفحه 69-84

بابک سهرابی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ امیر خانلری؛ سید وحید اسکویی


5. الگوسازی مسیری ساختاری رابطه قابلیت های پویا و پویایی محیطی

صفحه 85-103

مریم نکوئی‌زاده؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ عباسعلی حاجی‌کریمی


6. ارتباط توزیع قدرت میان واحدهای بازاریابی و فروش با عملکرد تجاری

صفحه 105-122

مصطفی قاضی‏ زاده؛ عبدالرضا بیگی‏ نیا؛ رقیه روشن‏ قیاسی


7. ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد

صفحه 123-139

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ علی رضائیان


10. تأثیر طراحی بسته‌بندی بر انتخاب مصرف‌کنندگان

صفحه 175-194

داود فیض؛ عظیم الله زارعی؛ فاطمه اشرفی