دوره و شماره: دوره 14، شماره 24، آذر 1394 
پیشایندهای گرایش‌های سبز و نقش آن در ایجاد پیامدهای مشتری

صفحه 28-48

سید حمید خداداد حسینی؛ مجتبی کریمیان*؛ شهرام جمالی؛ علی هاشم‎زهی****


تأثیر تبلیغات توصیه‌ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری

صفحه 49-67

محمد رضا حمیدی‌زاده؛ منیژه قره چه؛ اکرم هادی‌زاده مقدم؛ سیروس سلیمی‌پور****


بررسی عامل میانجی اشتیاق برند در تأثیر شخصیت برند بر وفاداری برند

صفحه 103-116

علی صنایعی؛ سید مهدی میرمهدی*؛ رضا صالح زاده*** چکیده


الگوی نظام‌مند افزایش سودآوری ازطریق مدیریت ارتباط با مشتری

صفحه 117-137

علیرضا مؤتمنی؛ عباسعلی رستگار؛ امین همتی


رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید

صفحه 138-156

رقیه هشیوار؛ رضا اسماعیل‌پور؛ رقیه قاسم خانی؛ محمود مرادی